FIBROLON                                             

Fibrolon är som namnet antyder, Biopolymerer med trämjöl eller träfibrer. Materialen är lätta att konvertera och har en hög andel trämjöl och biobaserad polymer.
Fördela med dessa är att vi får en högre modul en tilltalande yta, samt en lägre kostnad.
Materialen baseras på Olika Biopolyestrar, och trämjöl, samt PP med trämjöl.

Läs mer om Fibrolon Här

TYP

FIBROLON F 8530 denna är baserad på PLA , andra biopolyestrar och trämjöl.En mycket hög binding
får mellan matris och patriklar. FIBROLON F 8530 har en hög stryrka jämfört med andra träfyllda
materil, ex vis PP baserade.

FIBROLON S 7530 är en special kompound med mycket ovanliga egenskaper för Biopolyetrar med träfibrer. Lätt att formspruta, lätt att ta ur formen. Isskarapan på bilden är gjord i detta material.

FIBROLON P 7550, är en olefinbaserad komposit. materialet får en härlig trälik yta,och genom
att materialen tillåter en låg berabetningstemperatur så minimeras risken för att fibrerna bryts ned.

FIBROLON 8540 är en PP baserad komposit, med ca 40 % träfiber. Högre fiber andel är möjligt.

Träfibrerna kommer från europeiskt mjuk träd

Applikationsexempel

POLYMERFRONT AB

Övre Nobelvägen 7, 616 90 Åby bjarne.hogstrom@telia.com

© Polymerfront AB. All Rights Reserved   » Om cookies  |  » Sitemap