POLYMERFRONT AB representerar FKUR Kunststoff Gmbh och därigenom hela deras produktsortiment.
Vi är distributörer av  Braskem I'm GREEN PE i Skandinavien.

 VARFÖR BIOPLAST?

Jo, det handlar i grunden om att ta vara på de resurser som finns. I dag hittar vi mer olja än någonsin, och man kan tycka att det är bara att fortsätta i samma takt. Exploatering av känsliga områden, utsläpp som påverkar fiskenäring och reproduktion. Att välja förnybara råvaror, löser inte alla problem. Men det är en del i pusslet för att förändra till det bättre.

Visste du att för varje ton Grön Polyeten som man använder, kompenserar vi för ca 4- 5 bilars CO2 utsläpp/år. (ca 1000 mil/fordon) 

Många plaster är dessutom bionedbrytbara. Detta kan utnyttjas vid kompostering, och i framtiden även för rötprocesser till Biogas.

Glada nyheter från Polymerfront AB

Alternativa Lösningar

FKUR på K-mässan 2019  kommer att utannonsera många framgångsrika exempel på mer hållbar användning av värdefulla resurser från de olika sektorerna...

Läs mer

Vill du göra dina förpackningar ännu mer miljövänliga?Besök den ledande producenten  av biopolymerer/kompounder FKuR på FachPack, och låt  specialister...

Läs mer

Bio-Flex® F 6710

Publicerad 2019-08-05, 10:10

Bionedbrytbar förening som är lämplig för extrudering av gjutfilm och termoformning. Den biobaserade kolhalten (BCC) är> 70% (beräknat). Används i...

Läs mer

Terralene® WF 5525

Publicerad 2018-05-04, 00:00

Polyeten med hög densitet , innehållande en medelhög mängd träfibrer och funktionella tillsatser. Rekommenderas för tillverkning av formsprutade artiklar.

  • Dragmodul med elasticitet 2.020 [MPa] ISO 527
  • Draghållfasthet 30 [MPa] ISO 527
  • Brottöjning :6,5 [%] ISO 527
  • Smälttemperatur 130 - 145 [° C] ISO 3146-C

ArcBiox™ BGF30-A1

Publicerad 2018-05-04, 00:00

ArcBiox ™ -material är biologiskt nedbrytbara glasfiberförstärkta *) . 

Dessa högpresterande biokompositer ger hållbara gröna alternativ för krävande tekniska tillämpningar.

Lång glasfiberförstärkt slagmodifierad PLA (Polymjölksyra) för formsprutning 

  • Förstärkt med biologiskt nedbrytbar glasfiber. 
  • PLA är tillverkad av 100% förnybara resurser .
  • Utmärkt planhet och dimensionell stabilitet. 
  • Högtemperaturmotstånd. 
  • Hög styvhet och hållfasthet.

BIOPLASTER

Vi som arbetar med plast vet att plasten uppfyller många funktioner. Produkt och applikationsutveckling skulle vara omöjlig om inte polymererna funnits.

Förnybara material, ökad resursanvändning, smartare och mindre belastande lösningar är sådant vi måste bejaka.

Bioplasterna kan idag ersätta ca 80 % av alla tillämpningar. Kapaciteten byggs ut.

Idag görs huvuddelen av Biomaterial av Majs, sockerrör ,cellulosa och  bakterier.

BIO PE och Bio PET är 2 exempel på 2 sk drop in råvaror, där hela eller en del av monomeren bytts ut mot förnybar råvara.

Koldioxid kompensera -byt ut dina fossila plaster!

Medan politikerna debatterar % satser i drivmedel, kan vi erbjuda i princip helt förnybara lösningar.Med grön PE kan du CO2 kompensera nästan 20 gånger mer per Kg råvara. Och dessutom återvinna den!! Anta att vi ersätter 100,000 ton bara i Sverige .Detta skulle ge en en kompensation av 500,000 bilar som åker 900 mil. Sätt ut långsiktiga mål så att industrin kan anpassa sig!

POLYMERFRONT AB

Övre Nobelvägen 7, 616 90 Åby bjarne.hogstrom@telia.com

© Polymerfront AB. All Rights Reserved   » Om cookies  |  » Sitemap